Bildbank åt Nordic Financial Training

Envig - VM1958
Envig – VM1958

Nordic Financial Training erbjuder utbildningar inom finansiella instrument och avancerade derivatutbildningar. Peter Ringblom och Michael Tiemann har en lång och gedigen bakgrund som utbildare med både egen erafrenhet av trading och som ansvariga för NASDAQ OMX’s utbildningsverksamhet. Jag blev jätteglad närde uppskattade mina bilder från serien VM1958 med bilder av ett gammalt hockeyspel. Hockeyklubbor är en del av optionsstrategier och både Peter och Michael gillar upplägget och kommer ha med bilderna i sin kommunikation.